งานเด่นประจำสัปดาห์ที่ 23 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2558

จาก “ภูทับเบิก” สู่โมเดลการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
ขับเคลื่อนงานวิจัยเครื่องบินทะเลสู่การใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยมาใหม่ 


ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more


สื่อสร้างสรรค์ สกว. 

 

trftv        สำหรับหน่วยงาน หรือผู้สนใจนำสื่อสร้างสรรค์ โดย สกว. ไปเผยแพร่เป็นสื่อการเรียนการสอนหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ สามารถติดต่อขอรับสื่อได้ที่ 02-2788200   อีเมล์: callcenter@trf.or.th website: http://tv.trf.or.th 

อ่านเพิ่มเติม...


news-reader  รับสมัครทุนวิจัย        

    

1389085632 bubble 16  ประกาศผลทุนวิจัย        

  


ดูประกาศผลทั้งหมด more

news-reader ข่าว สกว.

      


 อ่านข่าวทั้งหมด more

 

newsicon-02 ข่าวสารหน่วยงานอื่น

  

 อ่านข่าวฝากทั้งหมด more

 

1389085632 bubble 16ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

       

window image big ประกาศราคากลางโครงการวิจัย

         

       

window image small ประกาศราคากลางพัสดุ

         

       

book สิ่งพิมพ์ใหม่เผยแพร่ของ สกว.

   


ดูทั้งหมด more

 

tag-02 บทความน่ารู้

  

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชน ประจำฉบับที่ 122

Research Exploitation

23 พฤศจิกายน 2558

สร้างรูปแบบการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับตลาดภาคใต้ตอนล่าง การเลี้ยงโคเนื้อในเขตภาคใต้ ไม่ใช่กิจกรรมหลักทางการเกษตรที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากเท่ากับยางพาราและปาล์มน้ำมัน.....

Read more

อ่านบทความทั้งหมด more

tag-03 งานวิจัยเด่น สกว.

  

มังกรหลากสี การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์

งานวิจัยเด่น สกว. ปี 2557

24 กรกฎาคม 2558

นับเนื่องแต่ปี 1997 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้มีความแน่นแฟ้นเพิ่มขึ้น.....

Read more

อ่านงานเด่น สกว. ทั้งหมด more

tag-01 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

 

ชุดข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการวางแผน การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การจัดการที่ดินและการจัดการระบบการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดน่าน

งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

28 กรกฎาคม 2558

ข้อมูลจากผลการวิจัยถูกจัดเก็บไว้ในศูนย์พัฒนาสารสนเทศระดับอำเภอ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ในการวางแนวทางพัฒนาในพื้นที่ แนวทางการเฝ้าระวังภัยพิบัติ.....

Read more

 

อ่านงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด more

windows media player มัลติมีเดีย

 

ไทยเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

สกู๊ปข่าว

02 มีนาคม 2558

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้­นอย่างต่อเนื่อง จากประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 9ล้าน6แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด.....

Read more

  ดูทั้งหมด more

 

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01
​ 
banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

R2Biz 1



02643443
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
5
97
359
982
3234
3446
2643443


เชื่อมโยง

bottom1-1  bottom2-1    bottom4-1  bottom5-1  bottom6-1 

elibrarybanner-1  biodatabanner-1  ezknowledgebanner-1  bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1  r2bbanner-1  tnrrbanner-1 tcibanner-1